Etika v psychodiagnostice – právo na informace

Michaela Borovanská, Adéla Rudá, Vladimír Voska

Abstrakt


V tomto článku se zaměřujeme na etiku psychologického testování, a to zejména z hlediska informovanosti osob testovaných například v rámci personálního výběru. Úvahy předložené v tomto příspěvku mají za úkol vyvolat diskusi týkající se práva testovaných na informace a překážek, ať už skutečných či domnělých, které nám brání potřebné informace testovaným zprostředkovat. Dotkneme se tak otázek souvisejících např. s ochranou psychodiagnostických metod, poskytováním informací o výsledcích psychologického vyšetření či ochranou osobních údajů.

Klíčová slova


etika; psychodiagnostika; psychologické testování; právo na informace


Reference


American Psychological Association. (2010). Ethical principles of psychologists and code of conduct. Retrieved from http://apa.org/ethics/code/index.aspx

American Psychological Association. (2001) Standardy pro pedagogické testování a psychologické testování. Praha: Testcentrum.

Evropská federace psychologických asociací (2005). Etický metakodex EFPA (2005). Retrieved from http://www.europsy.cz/dokumenty/Metakodex_EFPA_2005.pdf


Celý článek: PDF


Tento projekt je spolufinancován Evropským fondem a státním rozpočtem České republikyTESTFÓRUM: Časopis pro psychologickou diagnostiku
Pracovní skupina ČMPS pro psychologickou diagnostiku
a Katedra psychologie FSS MU
ISSN: 1805-9147