Wechslerova zkrácená paměťová škála - recenze metody

Renata Hlavová, Anna Marie Rosická

Abstrakt


Česká adaptace Wechslerovy zkrácené paměťové škály (dále WMS-IIIa) je zkrácenou verzí třetí revize Wechslerovy paměťové škály (dále WMS-III). Zaměřuje se na orientační měření aktuálního fungování deklarativní epizodické paměti, konkrétně na paměť sluchovou a zrakovou z hlediska bezprostředního a oddáleného vybavení (Wechsler, 2011). Je určena pro populaci ve věku 20–89 let. Dle autorů je metoda využitelná především v klinické praxi, a to pro screeningovou diagnostiku narušení paměti či jako součást komplexního psychologického nebo neuropsychologického vyšetření.

Českou adaptaci této rozšířené paměťové škály lze těžko ohodnotit, a to primárně z důvodu nedostatku informací. Zejména chybějící informace o shodě posuzovatelů se mohou ukázat jako problematické, a to kvůli změnám v překladu oproti původní anglické verzi. Doporučovaly bychom proto její další testování a vývoj. Je možné tuto metodu použít expertním uživatelem za pečlivě kontrolovaných podmínek nebo ve velmi omezených aplikačních oblastech za předpokladu, že uživatel testu bude obezřetný v interpretaci výsledků.


Klíčová slova


Wechslerova paměťová škála, Wechsler Memory Scale


Reference


Axelrod, B. N., & Woodard, J. L. (2000). Parsimonious prediction of Wechsler Memory Scale-III Memory Indices. Psychological Assessment, 12(4), 431-435.

Jenčová, A. (2009). Wechslerova paměťová škála-třetí vydání, zkrácená verze. Retrieved from dspace.cuni.cz.

Millis, S. R., Malina, A. C., Bowers, D. A., & Ricker, J. H. (1999). Confirmatory factor analysis of the Wechsler Memory Scale-III. Journal of Clinical and Experimental Neuropsychology, 21(1), 87-93.

Price, L. R., Tulsky, D., Millis, S., & Weiss, L. (2002). Redefining the factor structure of the Wechsler Memory Scale-III: Confirmatory factor analysis with cross-validation. Journal of Clinical and Experimental Neuropsychology, 24(5), 574-585.

Wechsler, D. (2011). Wechslerova zkrácená paměťová škála WMS-IIIa. Praha: Hogrefe - Testcentrum.

Kent, P. (2013). The evolution of the Wechsler Memory Scale: A selective review. Applied Neuropsychology: Adult, 20(4), 277-291.


Celý článek: PDF


Tento projekt je spolufinancován Evropským fondem a státním rozpočtem České republikyTESTFÓRUM: Časopis pro psychologickou diagnostiku
Pracovní skupina ČMPS pro psychologickou diagnostiku
a Katedra psychologie FSS MU
ISSN: 1805-9147