Informace pro knihovníky

Pobízíme knihovníky, aby uváděli tento časopis ve svém seznamu volně dostupných elektronických publikací. Také může být vhodné poznamenat, že open source redakční software, který tento časopis využívá, je vhodný pro použití s časopisy, v jejichž redakcích mohou členové fakult dané univerzity pracovat (viz Open Journal Systems).
Tento projekt je spolufinancován Evropským fondem a státním rozpočtem České republikyTESTFÓRUM: Časopis pro psychologickou diagnostiku
Pracovní skupina ČMPS pro psychologickou diagnostiku
a Katedra psychologie FSS MU
ISSN: 1805-9147