Archivy

2018

No 11 (2018)

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

po delší, téměř roční odmlce opět vychází nové číslo časopisu Testfórum. Doufáme, že touto zprávou potěšíme všechny, kteří se zajímají o psychometrickou problematiku a lokální psychodiagnostické nástroje. Aktuální číslo, které vám nyní představujeme, je obsahem bohaté zvláště na recenze psychologických testů. Za tuto skutečnost částečně vděčíme i finanční podpoře tvorby vybraných recenzí ze strany Národního výzkumu pro vzdělávání.

V tomto čísle na vás čekají celkem čtyři recenze testů. Kromě nich zde mohou čtenáři nalézt i dva články, které představují dosud neexistující české normy pro praktické použití Testu cesty (TMT) a Zkoušek čtenářských dovedností na populaci žáků základních a středních škol.

Plný text editorialu si stáhnete níže v obsahu čísla.

No 10 (2018)

Vážené čtenářky, vážení čtenáři, příznivci časopisu Testfórum.

S radostí vám oznamuji, že právě vyšlo desáté, „jubilejní“ číslo časopisu. Je tomu již osm let, co Tomáš Urbánek, Standa Ježek, Honza Mareš a Honza Širůček celý „testfórový“ projekt spustili. Po následující tříleté pauze se pak díky projektům OPVK na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity (SOVA a INZA‑21) časopis rozjel naplno ve stávajícím režimu přibližně dvou čísel ročně. Za tu dobu jste si mohli přečíst celou řadu diskuzních příspěvků, „recenze“ mnoha diagnostických metod, recenzí knih a samozřejmě i odborných článků v podobě teoretických přehledů i výzkumných studií. Během té doby byl časopis opatřený vlastním ISSN, byl zaveden do databáze ERIH+ (přiznejme si, zas tak těžké to nebylo) a příspěvky byly i zpětně opatřeny identifikátorem DOI.

Koncem roku 2012 přešel časopis na bezplatný redakční systém OJS, na jehož platformě funguje dodnes. Od té doby k dnešnímu datu (tj. 19. lednu 2018, 23:11) jste si vy, naši čtenáři, stáhli naprosto neuvěřitelných 147 007 full-textů našich článků, což odpovídá 76 plným textům denně! Z tab. 1 je patrné, že zdaleka nejčtenější rubrikou jsou recenze testů, a to jak celkem na jeden publikovaný text, tak v počtu stažení za den. Z toho máme samozřejmě radost, právě recenze testů je formát příspěvků, kterým se Testfórum odlišuje od jiných českých psychologických žurnálů, a který snad přímo přispívá ke kvalitě české (a slovenské) psychologické diagnostiky. Nejméně čtenou rubrikou jsou editorialy, což je naprosto pochopitelné; ale i zde je čtenost natolik vysoká, že mě to při psaní těchto řádků motivuje.

Tabulka 1

Plný text editorialu si stáhnete níže v obsahu čísla.


2017

No 9 (2017)

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

před půl rokem jsem avizoval brzkou publikaci článku Jakuba Mazance a Evy Dvořákové o Bayesovské explorační faktorové analýze – a přestože nikoliv brzká, zde je! Text je v rámci našeho časopisu na nezvyklé úrovni statistické/matematické pokročilosti, ale nemusíte se obávat; samotná sdělení jsou artikulována jednoduše a v souvislosti s rozvojem bayesovských metod jde o čtení více než zajímavé. Další dříve avizované články, například o stavu manuálů českých diagnostických metod, jsou pořád ještě na stolech svých autorů. [...]

Plný editorial naleznete níže v obsahu celého čísla.

2016

No 8 (2016)

V předvánočním čase vychází další číslo časopisu Testfórum. Je sice obsahově o něco skromnější ve srovnání s  číslem předchozím, složeném z konferenčních příspěvků původně prezentovaných na Psychologické diagnostice Brno 2015, plně to však dohání dobrými zprávami. V krátkosti je shrnu. [...]

Plný editorial čísla je součástí obsahu.

No 7 (2016)

První letošní číslo Testfóra je zvláštní vydání navazující na konferenci Psychologická diagnostika Brno, která se konala 22.–23. října 2015 na Fakultě sociálních studií MU. Čtyři plenární přednášky a 21 sekcí 3. ročníku konference obsáhlo mnoho oblastí a otázek tuzemské psychodiagnostiky . Namísto novinek se konference orientovala spíše na diskuzi „restů“ – otázek, metod, problémů, o nichž se již nějakou dobu ví, ale jejich vyřešení, přenos do praxe, či povědomí o nich dlouhodobě pokulhává. Příkladem může být dynamické testování, diagnostika zohledňující etnické a kulturní charakteristiky klientů, užívání pokročilých psychometrických analýz či reflexe kvalit provádění vyšetření a zpráv z nich. Tento duch konference v sobě nesou i příspěvky v tomto čísle.

... celý editorial v PDF naleznete níže v obsahu čísla.


2015

No 6 (2015)

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

kdyby Testfórum vycházelo v tištěné podobě, drželi byste dnes v rukou jeho šesté číslo. Je tomu právě pět let, co vyšlo číslo první, a dva a čtvrt roku od čísla druhého. Za tímto zhruba 600% nárůstem publikační frekvence stojí podpora z evropských fondů OPVK2, o jejichž přispění svědčí loga v závěru většiny článků i v patičce internetových stránek. Celkem díky nim vzniklo 47 příspěvků, z toho 13 odborných, 12 diskuzních článků a 17 recenzí testů.

(Celý editorial je dostupný v PDF v obsahu čísla.)

No 5 (2015)

Vážení a milí čtenáři,

po půl roce opět upíráte oči na webové stránky Testfóra. Tentokrát pro vás sice nemáme žádné koncepční novinky, ale o dobré zprávy vás neochudíme – vše, s čím jsme začali v posledních číslech, totiž úspěšně funguje dál. Zejména jsem velmi rád, že jsme dokázali pokračovat v recenzním procesu psychologických testů.

... celý editorial naleznete níže v obsahu čísla v PDF.


2014

No 4 (2014)

Vážení a milí čtenáři,

úvodník tohoto čtvrtého čísla nebude ani zdaleka tak vtipný a zábavný, jak ten od Mirka Charváta před více než půl rokem, a navíc je pekelně dlouhý. Zkusím vás alespoň neznudit – bylo by totiž škoda, kdybyste přeskočili následující upozornění na technické změny ve formátu časopisu. S nimi pak souvisí i specifický obsah tohoto čísla, o němž vás budu informovat také.

... celý editorial naleznete níže v obsahu čísla v PDF.

No 3 (2014)

Vážené a milé čtenářky, vážení a též milí čtenáři,

začnu takzvaně „od lesa“ a snad i s humorem. Podělím se s vámi o své osobní zkušenosti s přípravou tohoto čísla, čímž se dostanu i k tomu, v čem vidím největší přínos či potenciál Testfóra. Posledních 5 let mě provázela myšlenka českého časopisu, který by se věnoval metodologii. Pak mě kolegové zakladatelé z Brna seznámili se svým projektem internetového časopisu Testfórum, který se zaměřuje na psychodiagnostické metody a psychometriku s tím spojenou. Byl jsem nadšen, už proto, že vím, v jakém nepovzbudivém stavu se měření v psychologii nachází. Jako pedagog si již nedělám iluze o popularitě exaktněji zaměřených předmětů typu statistika či psychometrika mezi spíše humanitně a do praxe orientovanou psychologickou populací. Měl jsem tím pádem v první řadě obavy zejména o dostatek vás, čtenářů. On člověk musí být tak trochu deviant alespoň 2 SD od průměru, aby ho něco takového jako psychometrika třeba i bavilo. S přibývajícím časem jsem ale nabyl dojmu, že si této hozené rukavice nevšímá ani moc potenciálních autorů. Bylo to v rozporu s mou zkušeností z akademického dění, kde pro své výzkumy převádí nějakou tu metodu či dotazník tak říkajíc každou chvíli každý druhý. V nějaké nestřežené chvilce jsem pak redakční radě přislíbil, že se ujmu editace některého z čísel. Byl jsem veden představou, že stačí oslovit tyto akademiky, aby se o své zkušenosti podělili. Stále to nevzdávám, ale je to obtížnější úkol, než jsem čekal. Proč? Napadá mě několik možných důvodů, o kterých píši v úvaze „O sdílení zkušeností s měřením v kontextu výzkumném i psychodiagnostickém“.

Celý editorial naleznete níže v obsahu čísla.


2013

No 2 (2013)

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

po téměř tříleté pauze vám s rozporuplnými pocity předkládáme druhé číslo časopisu Testforum. Jednak s radostí z jeho vzniku, zároveň však i s pocitem, že nám něco uteklo. Za poslední tři roky se uskutečnila řada významných událostí na poli české i světové psychodiagnostiky, které zasloužily být zmíněny, a které i z důvodu neexistence tematického časopisu zčásti zapadly.

Tuto situaci nyní chceme napravit. Obnovené Testforum vám bude několikrát do roka přinášet články různých typů a zaměření. Chceme publikovat recenze psychodiagnostických metod a nástrojů, věnovat se teorii psychologické diagnostiky a také informovat o aktuálním dění v oblasti. Veškerý obsah zůstane i nadále zcela bezplatný; věříme, že zveřejněné informace budou k užitku odborné veřejnosti z řad psychologů, psychoterapeutů, pedagogů a dalších. Chceme je také přímo zapojit do přípravy a recenzování budoucích čísel a vytvořit tak otevřenou platformu pro výměnu názorů a myšlenek v oblasti psychologické diagnostiky.

Celý editorial naleznete níže v obsahu čísla.


2010

Vol 1, No 1 (2010)

V prvním čísle internetového časopisu Testfórum najdete krátké články, v nichž se snažíme podrobněji představit záměry a aktivity Pracovní skupiny pro testy a testování při ČMPS. Nabízíme dva texty týkající se standardů užívání psychologických testů, teoretickou studii k ideografické diagnostice, přehled nejpoužívanějších diagnostických metod v ČR a úvahu nad problematikou testování prostřednictvím počítače, resp. v prostředí internetu.

1 - 11 z 11 položek    Tento projekt je spolufinancován Evropským fondem a státním rozpočtem České republikyTESTFÓRUM: Časopis pro psychologickou diagnostiku
Pracovní skupina ČMPS pro psychologickou diagnostiku
a Katedra psychologie FSS MU
ISSN: 1805-9147